banner

an

Královskou disciplínou mezi lajnama je bezesporu highline. Lajna natažená vysoko mezi skalními věžemi, v korunách stromů, nebo mezi mrakodrapy. V čem tkví její výjimečnost, v porovnání třeba s takovou long nebo wasserlajnou je nasnadě: je vysoko! No a z toho pramení její úskalí, ale taky krása.

Nebezpečí highline

Montáž:

Jelikož se highline napíná většinou na místech nějak zajímavých ať už výškou nebo významem toho kterého místa, je jasné, že ne vždy se najdou dva ideální kotvící body. Ne všude jsou na vrcholech stromy nebo zábradlí. Vrcholy taky mnohdy nejsou stejně vysoko a některé jsou i těžko dostupné.

Materiál:

Hlavní lajna: vždy minimálně třítunová, bez známek poškození.

Back-up: (jistící lano nebo lajna) taktéž vždy to nejlepší co je po ruce- lajna minimálně třítuna nebo horolezecké lano.

Kotvící prvky: karabiny ocelové- nikdy hliníkové!(pouze pro spojení v přímém tahu), ocelové nebo nerezové šekly.

Odsedka: kus horolezeckého lana s ocelovým, hliníkovým nebo nerezovým certifikovaným kruhem, osma, nebo dvě šroubovací karabiny cvaknuté proti sobě a s přelepenými zámky.  V případě že používáme osmu nebo kruh, je třeba odsedku navléknout ještě před ukotvením.

4.

 

b.

Na otázku, zda-li si odsedku připevňovat k sedáku aby nepřekážela při chůzi a na kterou stranu ji dát není jednoznačná odpověď. Já osobně ji nechávám volně viset mezi nohama. Odpadá mi tak jedna starost, pro někoho to naopak může být jakýsi rituál. Nevím, zatím jsem se nesetkal s problémem s odsedkou mezi nohama. Jakousi výhodou pro mě je, že když se na konci rozhodnu pro otočku, tak neřeším na kterou stranu se mám otáčet, protože mi odsedka nepřekáží. Ale jak říkám je to individuální a každý v tom svém způsobu vidí to svoje.

 

Kotvení:

Jedním z hlavních problémů při kotvení, je nutnost improvizace vysoko nad zemí, při zachování maximální bezpečnosti. V mnoha případech je třeba k vytvoření pevných bodů omotat vrchol nebo část vrcholu. To je případ především pískovcových oblastí, kde se nedají zavrtat fixní kotvící body.(Pozor: ke kotvení lajny NIKDY nepoužívejte slaňáky a ani postupové kruhy). Při omotávání pak nešetřete materiálem a hlavně se snažte zabránit předření lajny back-upu použitím dostatečného množství bandáží. Předření lajny je na ostrých hranách asi největším nebezpečím a to hlavně v důsledku pádu do „odsedky“. Nejnebezpečnějším místem je okraj skalního masívu (na začátku- konci- lajny), zvlášť když je lajna ukotvená několik metrů za ním a probíhá třeba jen několik cm nad skálou. Tady je bezpodmínečně nutné lajnu zabalit do bandáže a podložit, tak aby se nemohla, ani při pádu, posunut- následné přeříznutí o ostrou skálu je pak dílem okamžiku! K tomu se dá použít dle potřeby například bágl, silná větev, nebo taky bouldermatka…

2.

Dobře podložená lajna na kraji masívu, má ještě jednu nezanedbatelnou výhodu a tou je ten fakt, že na ní nepůsobí například kladkostroj či jiné napínací zařízení a ani další zbytečné metry k pevným bodům. To se pak projeví především při chození, daleko menším potřebným úsilím na zklidnění rozklepané lajny.

 

Back-up (jistící lano-lajna) se napíná pro případ, že by praskla lajna, nebo selhalo kotvení. Proto je potřeba věnovat kotvení back-upu stejnou, maximální!!!, pozornost jako při kotvení lajny! Není-li k dipozici například stoletý dub, či jiný, naprosto spolehlivý kotvící bod, je velice žádoucí ukotvit back-up nezávisle na kotvících bodech lajny!
Pozor: V případě, že se napíná highline, někde v hale nebo tělocvičně, ve výšce jen několik málo metrů nad zemí, je naprosto nezbytné dopnout back-up co nejvíc! To pro případ, že  by lajna praskla a volnější back-up by se při pádu prověsil natolik, že by se lajner ocitl na zemi!  Z toho důvodu je velice žádoucí před stejpováním lajny s lanem cvaknout odsedku jenom do jistícího lana a zkusit si opatrně, jestli i uprostřed lana bude pod nohama ještě několik metrů „vzduchu“.

3.

Tejpování lajny: Spojení lajny s back-upem se provádí buď po natažení přímo na místě a to hlavně v případě, kdy se jako back-up používá lano. Stejpovat se ovšem může i dopředu na zemi, což celou montáž urychlí. K tejpování se nejlépe osvědčuje normální elektrikářská páska.

Chůze po highline

Pomineme-li výšku a s ní spojené strachy, fobie a závratě, zůstává jeden zásadní rozdíl mezi highline a lowline nad zemí a tím je zajištění co největší bezpečnosti hajlajnera. Jestliže z lowlajny je možno více, či méně, bezpečně sestoupit na zem, na highline to nejde. Jako vůbec nejproblémovější se jeví nástup, nebo poslední kroky před koncem. V zásadě jde o to, že v případě nezachyceného pádu na nástupu, či na konci při docházení, následuje často kyvadlo- mnohdy hlavou dolu- směrem ke skále, stromu, zdi potažmo oknu ve zdi.

5.

 

a.

Nástup:

Pro bezpečné zvládnutí chůze po highline je bezpodmínečně nutné, aby lajner uměl naprosto spolehlivě nastupovat ze sedu, nebo dřepu.
V tom případě si pak může nastoupit i několik metrů od začátku lajny a tím snížit- nebo lépe- úplně eliminovat možnost tvrdého nárazu při pádu. Používat k nastoupení pomocnou ruku, nebo bidlo je velice riskantní a nebezpečné!

Chůze:

Pokud je highline správně nainstalovaná, samotná chůze po ní není nijak zvlášť nebezpečná. Co se týče pádů uprostřed lajny, jeví se jako největší riziko teoretická, minimální šance, že se hajlajner na „odsedce“ uškrtí. Možnost, doufejme nereálná. Případné větší, či menší popáleniny a odřeniny po pádu do odsedky na různých částech těla jsou ovšem běžnou praxí lajnerů. Z toho důvodu je velice užitečné naučit se lajnu chytit.

Chytání, lapnutí na highline:

Naučit se lajnu lapit po pádu, aniž by lajner pokračoval do odsedky je velice důležité. Nejen že snižujeme  pravděpodobnost dotyku se skálou na koncích lajny, ale šetří to i sílu, protože dostávat se z odsedky zpět na lajnu je poměrně náročná záležitost. To platí i pro lajnu, které několikanásobné pády, většinou na stejných místech, nedělají vůbec dobře.

Typ: Pro trénink „lajnolapů“ se mi jako nejlepší jeví vasrlajna, natažená tak tři metry vysoko nad hlubokou vodou. Na ní se mimo jiné dají taky dobře učit nástupy. Jenom bych doporučil používat rukavice, protože po několika lajnolapech rozmočenýma rukama už to trochu bolí…

 

Videjko s nástupy a pády :  http://www.youtube.com/watch?v=V1Waz32zmLI

 

Když se vydáte „natahovat“ slack, wasser, long či hajlajn, mějte u sebe VŽDY LÉKÁRNIČKU!!!

Pár dalších postřehů k bezpečnosti na Highline: http://www.slacklive.cz/clanky/clanekhaj.2010.htm

FOTOlive

FotoLIVE
Puerto de la Cruz, Tenerife 01/2021
Nejnovější highline
Název Délka Výška
Rána do kulí 39 m 4 m
Attraction Direct 65 m 15 m
Vážnej případ 8 m 3 m
LVýK 115 m 40 m
3k ve spáře 150 m 40 m
Nejnovější přechody hl
Datum Lajner Highline
06.04.2024 Albi Attraction Direct
05.04.2024 Pan Dek Attraction Direct
13.02.2024 Pan Dek Vážnej případ
13.02.2024 Káč Vážnej případ
13.02.2024 Albi Vážnej případ
Nejnovější přechody longline
Datum Lajner Délka
18.06.2022 Dony 70 m
23.05.2021 Dony 80 m
30.04.2021 Dony 70 m
25.04.2021 Prochy 100 m
21.04.2021 Dony 60 m